Opinión

El President de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, una volta mes ha faltat al respecte als ciutadans que governa. Pretendre enganyar als ciutadans es una manca de respecte inadmissible.
Sempre he tingut por dels “pijos”. Per a mi, ser “pijo” es ser un “fluix”, tindre diners sense mereixer-ho, i adoptar una actitut mediocre i autocomplaent davant la vida. Pot ser no siga eixe el concepte exacte, pero eixa es l´idea que me ve a mi al cap sempre que pense en els pijos.  
J. Masia. La meua capacitat de perplexitat i de decepcio aumenta en els anys. Inclus companyers valencianistes s'escaroten perque Felip VI no es despedira en valencià, pero ¿Quàn han fet alguna cosa els Borbons per la llengua valenciana? MAI ¡Els Borbons en 1707 es carregaren el Regne de Valencia, a vore si queda clar!
  Per J. Masia Moltes de les coses que creem o sentim estan creades artificialment per la propaganda, l'educacio o la publicitat. L'etimologia de nacio ve del llati i es referia a on has naixcut i mes tart feu referencia al grup etnic. La definicio de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) es:
Els valencians som un poble obert, europeu i modern. Valencians ilustres que han participat en l'historia d'Europa i del mon, son per eixemple: Sant Vicent Ferrer, Lluis Vives, Lluis de Santangel, Vicent Blasco Ibáñez, Rodrigo de Borja, Rafel Guastavino, Martin i Soler, Sorolla, Josep Uturbi o Joanot Martorell.
Jaume Hurtado.- Despuix de les eleccions europees, en les que el bipartidisme ha segut greument ferit, “Podemos” ha destrossat lliteralment al PSOE a nivell estatal i a Compromis en l´ambit valencià, el PP pensa que pot respirar tranquil perque la mitat dels seus vots han anat a parar l´abstencio.
El cancer es una malaltia traïcionera que s’instala sense avisar, i va invadint el cos progressiva i paulatinament.
Anys manant els Socialistes, imponent  PV en conte de Regne de Valencia. S’havia arribat ad un acort, desafortunat, en la denominacio, optant pel terme despersonalisador “Comunitat” pero com dic, els socialistes deixaren en el calaix eixa denominacio i mantingueren una de les denominacions de les que motivaren l’aparicio del terme referit.
Este fi de semana ha eixit la loca noticia de que despres de 12 anys, pagant a 21 membres una paga de 6.000€/mes, que fa una suma de 1.512.000€. Aço es lo que mos ha costat als valencians el "diccionari" a on se mos insulta...
El dimarts passat es va reunir la Comissió parlamentària de Coordinació, Organizació i Règim de les Institucions de la Generalitat (Valenciana) de les Corts Valencianes, on es va acordar la reducció dels membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) dels 21 actuals a 15, en els únics vots del Partit Popular, puix la oposició al complet, (PSPV, Compromís i EU) va rebujar la mida.