Opinión

Era el moment de fer un poc d'autocritica, reconeixer els erros i posar solucions. Ya se sap qui no es capaç de vore en qué s'equivoca, dificilment podra buscar solucions.
L'alcaldesa de la ciutat de Valencia nega la llegitimitat per a defendre l'Horta d'aquells que ho fan darrere d'una pancarta o no ho han fet abans. Reivindica la seua accio de govern com a model de defensa de l'Horta... es dir que transformar l'horta en blocs de vivendes com poguerem vore en l'horta de Campanar es "autentica defensa de l'Horta".
Eixe estigma que s'esten pels partits politics i que tots rebugem, no es sino una image reflectida de la nostra societat que trasllada el dia a dia dels ciutadans als representants politics. "No me pose voste el IVA que no ho he de delcarar...", "es per a us particular no necessite IVA",  son unes frases massa comunas entre els ciutadans.
"El Consell de Ministres va aprovar el passat 30  de giner de 2015, el nou Decret llei sobre educació conegut com "Decret 3+2", que començarà a aplicar-se en el curs 2015/2016. En este nou decret, lo que se pretén es donar la possibilitat de que les Universitats puguen reduir alguns graus universitaris a 3 anys i aumentar els anys dels Màsters a 2 anys.
El dia 8 de giner de 2015 "El Ministeri de l'Interior activa el Pla Nacional de Proteccio d'Infraestructures Critiques per a protegir els servicis essencials tras l'atentat en París". Consistix en incrementar la seguritat d'infraestructures critiques, centrals nuclears, transports, aconteyiments deportius, centres comercials, etc.