Opinión

Per J. Masia La mentira coneix la veritat, es una condicio necessaria per a poder manipular-la. La mentira es doblec, tergirversa, altera, reduix, magnifica, modifica o elimina. Els parasits viuen de l'hoste, s'aprofiten d'ell.
SALVADOR MERY PERIS El otro día, de la semana pasada, entré a la Horchatería el Siglo, en la Histórica Plaza de Santa Catalina. Fui a ver a mis amigos los dueños, de los que escribí un artículo que pronto se publicara, y tomarme una maravillosa horchata.
Som Valencians es un partit nou que va naixer a finals de 2014, un 3 de decembre. El nom del nostre partit, en unicament dos paraules, ho diu tot. Es un nom clar, directe i en el que cap qualsevol persona que vixca o treballe en l´autonomia valenciana, siga de Vinaros, de Requena, de Benidorm o d´Alcoy.
En l'aprovacio de la Llei de senyes d'identitat el PP nos ha donat mostra magistral de cóm se manipula al poble, fent-lo creure que otorga una cosa otorgant una atra. Lo primer que crida l'atencio es l'oportunitat, tot bon manipulador deu de tindre en conte l'oportunisme de la seua actuacio.
           Per J. Masia