Opinión

Per J. Masia Escrigui en un articul anterior que l'afirmacio del Gran Wyoming era incontestable: era dificil no ser del PP en algun moment, perque afirmen una cosa i en fan una atra i al contrari. Clar, en algun espai/temps t'agarren encara que no vullgues. 
Ya s'ha presentat la coalicio valenciana i valencianista AVANT. El poble volia l'unio del valencianisme, i hem treballat per a poder oferir-li dita unio. En AVANT estan tots els partits que sent valencianistes han volgut participar de l'unio del valencianisme (Unio, Renovacio Politica i Accio Nacionalista Valenciana).
Per J. Masia Haviem analisat el tres mits en l'anterior articul, vos els recorde. 1. El votant es inviolable. 2. El votant no adquirix cap responsabilitat sobre a quí vota i la gestio politica que realisa el partit triat, es dir, es irresponsable. 3. La llibertat d'eleccio eximix de qualsevol critica.
Per J. Masia No m'agraden els mits, ni les pseudociencies, es faena de la ciencia construir arguments, experiments, denunciar la falsetat i les mentires, i crear una activitat en l'objectiu de millorar el benestar i la salut de les persones (tambe la salut psiquica). Hi ha uns mits que m'agradaria raonar en vostes:
Per Antoni Fontelles Hi ha dies que t’alces i lliges la prensa o veus la tele i penses ¡ya n’hi ha prou! Es el moment en el qual te planteges la disjuntiva del titul d’est articul, que ni ho hauria de plantejar, pero…